Det er andre tider nå

Joomla og Wordpress webhotell overvåkning

I gamle dager så ble vi overrasket over at et firma allerede hadde fått seg en webside. Sånn var det. Hadde de en webside allerede var det ikke noe å gjøre der og vi gikk videre til neste. Etterhvert så ble man i stedet overrasket over at et firma faktisk ikke var på nett med en egen webside. Og sånn er det nå også. Vi tar det for gitt at alle bedrifter har sin egen webside, men er den bygget for mobile enheter?

Nå blir vi overrasket hvis bedriftens webside er responsiv og mobilvennlig. Om noen år så vil det være slik at vi vil bli overrasket hvis IKKE bedriftens webside er laget med responsiv websign.

I mange år var det enkelt. HTML var (stort sett) HTML og i perioed 2003 til 2011 var det ingen store teknologiske endringer i teknologien. Det var litt små endringer i HTML og CSS, men ellers var måten vi bygde hjemmesider på stort sett den samme.

Nå som bruken av smarttelefoner og nettbrett i alle størrelser og former har eksplodert så har også kravet til hvordan en webside skal bygges endret seg drastisk. En webside skal nå være responsiv slik at den dynamisk tilpasses seg mobile enheter. Responsive websider bygges på en helt annen måte enn en vanlig HTML - side og her er teknologien i en rivende utvikling. Twitter Bootstrap slapp nå en helt ny versjon (3.0) av sin utviklingspakke som brukes som fundament i mange responsive rammeverk til Joomla (Joomla 3 benytter Twitter Bootstrap ver. 2.3 og vi vil nok ikke se Twitter Bootstrap 3.0 før i Joomla 4).

I gamle dager så kunne vi lage en webside for et firma og den kunne leve på nett i 4-5 år med minimale oppdateringer. Dette har også endret seg. I dag bygges webløsninger ved hjelp av avansert programvare (publiseringsløsninger) og derfor er sikkerhet også blitt et tema. Så dagens moderne websider vil kreve et helt annet vedlikehold en tidligere. Rammeverk og maler må oppdateres og publiseringssystemer må oppdateres og dette kan ofte være mye arbeide. Man kan ikke lenger betale noen tusen for en webside og tro at den skal vare 5 år lenger. I så fall må man bygge websiden på den gamle måten, i ren HTML og be sånne som oss oppdatere innholdet. Tror ikke det vil bli lønnsomt i lengden heller.

Med publiseringsløsninger som Joomla og Wordpress vil du nå rett slett måtte "følge med i tiden" eller betale ditt webdesignbyrå å gjøre dette for deg.

Vi følger med for deg og passer på din webløsning.