Jessheim By webside

Jessheim By og Gardermoen

Vi bygger nå websider for Jessheim By og Gardermoen hvor utfordringen er å lage to forskjellige designs i samme web-løsning, og med samme mal. Jessheim By blir en startside for Jessheim, mens Gardermoen fokuserer mer på næringslivet rundt hovedflyplassen. Her ser man hvordan man kan endre både logo og farger i en og samme webløsning ved bruk av Pro versjonen av Kadence – temaet. Under er Gardermoen – siden (under utvikling).

Gadermoen webside