Vannområdet Randsfjorden

Vannområde Randsfjorden

Standard webside med bakgrunnslider i topp. Kadence – malen gjør det superraskt å bygge opp siden, men enkel topp og fremhevet bilde på undersider. Å bygge hvordan toppen av websiden (meny og logo) er «drag-n-drop». I løsningen får kunden i tillegg Filebird Media Manager (PRO-versjon), Google Site Kit og Rank Math SEO installert og konfigurert som en del av WordPress servicepakken.

Med nye WordPress blokk-editoren brukt vi fil – blokken til å lage et smart fil-nedlasting system og litt enkel css. Alt i god WordPress ånd.

Til webside